Maharashtra Anganwadi Bharti 2024 – अंगणवाडी भरती २०२४ महाराष्ट्र

Maharashtra Anganwadi Bharti 2024

Maharashtra Anganwadi Bharti 2024: अंगणवाडी भरती २०२४ नुसार सेविका व मदतनीस च्या नवीन पात्रता ,अटी व शर्ती ,कागदपत्रे याची सर्व माहिती पाहणार आहोत. भारत सरकार च्या एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रमांत अंतर्गत अंगणवाडीकेची  स्थापना झाली. महाराष्ट्र मध्ये सन १९७५ साली अंगणवाडी सुरु करण्यात आली. या पोस्ट मध्ये आपण बघणार कि अंगणवाडी भरती २०२४ मध्ये … Read more

Character Certificate Online Maharashtra – असा काढा चारित्र्य दाखला

Character Certificate Online Maharashtra: चारित्र्य प्रमाणपत्र किंवा कैरेक्टर सर्टिफिकेट ( character certificate ) हे कोणत्याही व्यक्तीचे चारीत्र्य साफ आहे किंवा नाही याचे दाखला देते. यावरून समजते कि हा व्यक्ती अपराधी/ घुन्हेगार आहे किंवा नाही . या सर्टिफिकेट चे काम तुम्हाला CSC साठी ,सरकारी  नोकरी साठी , शाळेसाठी ,कॉलेज साठी किंवा व्यक्तिगत कामासाठी लागते. सर्टिफिकेट कोणत्या … Read more

RTE Admission 2024-25 Maharashtra – असा भरा RTE ऑनलाईन फॉर्म

RTE Admission 2024-25 Maharashtra: बालकाचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार दरवर्षी आरटीई अंतर्गत २५ टक्के मुलांना मोफत शिक्षण दिले जाते. याद्वारे वंचित ,दुर्बल व सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्ग घटकातील मुलांना प्रवेश दिला जातो. त्यासाठी शासनामार्फत वेळोवेळी सूचना दिल्या जातात. बालकाला RTE अंतर्गत प्रवेश घ्यायचा असल्यास ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावा लागतो. त्याची … Read more

Aaple Sarkar Seva Kendra Registration – आपले सरकार सेवा केंद्र कसे सुरु करावे

Aaple Sarkar Seva Kendra Registration: आजच्या या पोस्ट मध्ये आपण पाहणार आहोत कि आपले सरकार सेवा केंद्र/सेतू कसे सुरु करावे. आपले सरकार सेवा केंद्र ची स्थापना महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 नुसार झाली आहे. सेतू केंद्र सुरु करण्यासाठी तुम्हाला काय पात्रता असणार कोणकोणती कागदपत्रे लागणार.अर्ज कसा करावा लागतो व या आपले सरकार सेवा केंद्र च्या … Read more